PENGUMUMAN:

INGIN MENYERTAI IPS?
Sila hubungi Ketua Dua (0168351013), Puan Jaliha Jaman (0198116672) atau Setiausaha Satu (Mohd Nurazwan 0198695012)

***
24 Mac 2015
- ulangtahun IPS ke-25. Apakah sumbangan anda kepadanya sehingga ke usinya kini? Mari fikirkan untuk 25 tahun akan datang?


***
Ikatan Penulis Sabah telah diperakukan sebagai penerbit buku daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Para penulis di Sabah khasnya ahli-ahli IPS yang berhasrat menerbitkan buku boleh mengemukakan nombor ISBN buku berkaitan kepada urus setia IPS. Bagi ahli tiada sebarang bayaran dikenakan. Maklumat lanjut berhubung dengan perkara ini boleh menghubung kami (016 8120664) - Ketua Satu

***
SALAM WASATIYYAH!

SALAM ULANGTAHUN KE-25 IPS

SALAM JUBLI PERAK!07 Disember 2009

Bahasa cinta Hamzah Fansuri

Oleh MOHD. HASHIM OSMAN

DALAM membicarakan peringkat kerohanian atau disebut maqam oleh ahli-ahli tasawuf, tokoh sufi abad ke-11M, Ali Uthman al-Hujwiri dalam Kashf al-Mahjub mengistilahkan 'cinta Ilahi' sebagai isyq. Dalam menghuraikan pemeringkatan maqam rohani ini, beliau meletakkan isyq pada tahap kedua setelah seseorang sufi itu telah melepasi tahap transformasi diri (Yang melibatkan taubat, inabbah, zuhud serta tawakkal)

'Isyq, berdasarkan Kamus Arabi-Melayu Idris Al-Marbawi dimaknakan sebagai cinta atau asyik. Menurut Ibnu Qayyim pula isyq bermaksud cinta yang meluap-luap. Beliau juga memetik dari Ash-Shahhah dan pendapat al-Farra' yang menyatakan isyq bermaksud puncak cinta. Manakala Ibn Sayyidah menjelaskan bahawa isyq bererti ketakjuban seseorang terhadap orang yang dicintainya.

Walau bagaimanapun perlu diambil perhaian bahasa pada dasarnya Isyq (al-isyq) merupakan istilah cinta yang paling buruk dan penggunaannya sebagai merakamkan rasa cinta tidaklah digemari oleh orang-orang Arab. Oleh yang demikian tidak hairanlah perkataan ini tidak digunakan dalam bahasa rasmi juga hampir-hampir tiada dalam syair-syair Arab peringkat awal. Isyq yang menjuruskan makna cinta yang memuncak hanya disukai oleh penyair-penyair abad-abad terkemudian.

Apabila dihubungkan dengan karya-karya sastera Melayu, karya-karya yang mempamerkan isyq ini terdiri daripada karya-karya (sastera) sufi yang dikelompokkan dalam sfera kesempurnaan rohani atau disebut juga sebagai sfera kamal. Berbanding karya-karya dalam kelompok lain, yang tidak menitikberatkan keindahan seni bahasa, karya-karya sastera tasawuf begitu mementingkan nilai-nilai seni kesusasteraan.

Lewat karya-karya tasawuf mereka, sama ada berbentuk prosa mahupun puisi, pembentukan rohani atau jiwa ini diperlihatkan oleh pengarangnya melalui gaya bahasa yang sarat dengan tamsilan, imej-imej dan lambang bersifat peribadi. Berdasarkan diksi serta ungkapan-ungkapan karya tersebut, terpancarlah tahap atau maqam rohani seseorang ahli tasawuf yang dilampiaskan berdasarkan pengalamannya dalam menempuh beberapa peringkat kerohanian. Dalam makna yang lain segala ungkapan dan kata-kata bukan lagi sekadar apa yang dilihat sebaliknya merupakan luahan dan cetusan yang terkumpul daripada "pengembaraan" di alam hakikat dan "pertemuan" mereka kepada makrifat.

Peringkat isyq

Ahli sufi yang sudah berada peringkat isyq ini telah menyerahkan sepenuh-penuhnya jiwa raga dan cinta maksyuknya kepada Allah SWT. Bagi Braginsky, isyk merupakan kurniaan Tuhan kepada seseorang yang menuntut atau mencarinya dan menimbulkan "kemabukan", menghilangkan rasa takut dan haloba pada jiwanya dan melupakan diri sendiri hingga menjadikan dirinya sebagai insan yang bernilai di sisi Tuhannya apabila segala dosanya telah diampuni. Melalui pengkaryaan prosa atau puisi mereka, pemikir-pemikir terkemudian dapat melihat akar tasauf mereka, iaitu 'isyq yang sudah tidak dapat ditahan-tahan.

Di Nusantara, Hamzah Fansuri merupakan salah seorang tokoh sufi yang giat merakamkan kecintaan atau isyq terhadap Ilahi melalui karya-karya prosa dan puisinya. Selain puisi-puisinya seperti Syair Perahu, Syair Si Burung Pingai, Syair Dagang dan Syair Sidang Fakir, Hamzah turut menampilkan karya-karya prosa seperti Syarab al-'Asiqin (Zainat Muwahhiddin) dan Asra al- Arifin Fi Bayan al-Suluk wal-Tauhid . Dalam merakamkan 'cinta maksyuknya' terhadap Ilahi, pelbagai ungkapan atau frasa yang digunakan oleh Hamzah Fansuri.

Kata berahi dan asyik, merupakan dua daripada puluhan satu kata pilihan Hamzah bagi merakamkan konsep kecintaan yang mendalam terhadap Ilahi. Perhatikan penggunaan kedua-dua kata tersebut dalam petikan berikut:

"Orang berahi yang sudah tanggal daripadanya, akan harimau tiada ia takut - akan [orang] berbudi takut [ia akan] harimau - akan gajah tiada takut, akan ular tiada ia takut, akan api tiada ia takut -akan orang berbudi, ia takut [akan semua itu] … Adapun akan [orang] berahi tiada ia takut akan neraka, dan tiada ia ingin akan syurga - Allah Sendiri-Nya juga kehendaknya. Apabila sifat yang demikian ada akan dia, berahi hukumnya. Jika tiada sifat demikian akan dia, asyik akan nasi baru belum asyik akan Allah Ta'ala."

Dalam petikan di atas, Hamzah Fanzuri membandingkan dua bentuk kecintaan yang melingkungi jiwa insan, iaitu kecintaan terhadap Allah SWT atau kecintaan kepada keduniaan. Cinta hakiki kepada Allah SWT akan menafikan segala rasa takut atau kebimbangan terhadap kuasa makhluk. Malah Takut dalam erti kata yang sebenarnya ialah takut melanggar larangan Allah dan takut meninggalkan larangan Allah. Malah bagi orang sepertinya takut ini diertikan sebagai kerisauan akan dirinya 'jauh' daripada Allah SWT.

Malah berdasarkan karya tersebut, jelas kepada kita betapa konsep cinta Allah SWT ialah penyerahan jitu yang tidak berbelah bagi. Hinggakan bagi seseorang yang benar-benar sudah sampai ke tahap cinta isyq (berahi dan asyik) tersebut, yang diharapkannya dalam hidup dan setiap amalannya hanya semata-mata untuk menemui Allah semata-mata. Syurga dan neraka baginya tidak lagi berupa penggalak untuk beramal.

Hamzah Fansuri juga melihat amal sebagai pemangkin asyiq (asyik) seorang hamba kepada Tuhannya. Asyik yang berasal daripada perkataan Arab asyiqun] membawa maksud rindu. Ini dapat dilihat dalam petikan puisinya seperti di bawah:

Aho segala kita anak Adam,
Jangan lupa akan syahi alam
Pada bhr al-dhunub (atau lautan dosa) jangan terkaram
Supaya 'asyiq (iaitu dengan Tuhan) siang dan malam.

'Asyiq itu jangan bercawang (terpecah-pecah kepada perkara lain lagi)
Meninggalkan dunia jangan kepalang
Suluh Muhammad yogya kau pasang
Pada Rabb al-'alamin supaya kau datang.

Seseorang yang dilamun isyq tidak akan duduk berangan-angan dalam mencapai tuntutan nuraninya, sebaliknya akan melupuskan segala kecintaan duniawi yang ditinggalkannya lantas memperhambakan dirinya "mencari" Kekasihnya. Sebagai seorang pencinta yang ekstrem, Hamzah Fansuri merakamkan pengembaraannya "mencari" dan "pertemuannya" dengan Yang Dicintainya, Allah S.W.T. dalam Ruba'i beliau:

Hamzah Fansuri di dalam Mekkah
Mencari Tuhan di Baitil Ka'bah
Dari Barus ke Kudus terlalu payah
Akhirnya dijumpa di dalam rumah

Hamzah Shar Nawi terlalu hapus
Seperti kayu sekalian hangus
Asalnya laut tiada berarus
Menjadi kapur di dalam Barus

Hamzah fansuri terlalu karam
Di dalam laut yang maha dalam
Berhenti angin ombak pun padam
Menjelma Sultan kedua alam

Dalam Ruba'inya itu Hamzah banyak bermain dengan kata dan frasa bagi menterjemahkan pencarian cinta abadinya terhadap Maha Pencipta. Mencari, terlalu hapus dan terlalu karam dimanupalisi sebegitu rupa hingga akhirnya bertemu (menjelma) Tuhannya yang diterjemahnya sebagai Sultan.

Tokoh sufi Nusantara turut menggunakan kata Ma'asyuq bagi menterjemahkan warna jiwanya. Ma'asyuk membawa maksud 'yang dicintai' iaitu Tuhannya.

Kalam itu datangnya dari Ma'syuq,
Mengatakan dirinya la tahta wala fauq,
Jangan diiktikad seperti makhluk,
Supaya dakhil engkau pada ah al-dhauq

Dalam Syair Dagang, Hamzah turut menerapkan perkataan Arab, wasil bagi menyatakan kemuncak cinta kepada Ilahi. Perhatikan rangkap berikut:

Engkaulah Laut yang Maha 'Ali,
Akan cermin Tuhan Yang Baqi,
Tukarkan keruh dengan safi (suci),
Supaya wasil dengan Rabbani.

Wasil dalam rangkap di atas membawa erti sampai, iaitu apabila seseorang terus memelihara isyknya, segala amal ibadahnya sudah pasti diterima oleh Allah S.W.T.

Sebagai seorang ahli sufi yang mendalami ilmu yang mencapai tahap ulama, pengembaraan beliau bukanlah suatu pengembaraan yang kosong yang bertujuan mencari kepuasan pancaindera seperti apa yang dilakukan pengembara masa kini. Lewat syair-syair dan rubai'nya, Hamzah melontarkan cerita 'cinta maksyuknya' dengan kata-kata yang menjadi lambang.

Tradisi

Memandangkan tradisi nusantara begitu akrab dengan tradisi kata-kata berima dalam berinteraksi, tidak hairanlah keluhan dan rayuan ahli-ahli sufi ini terungkap dalam bentuk puisi yang indah dan menarik untuk dihayati. Hamzah yang dianggap oleh R.O. Winstedt sebagai penyair besar rantau ini, barang kali masih berpegang intelektual silam betapa pemikiran, perasaan, dan keilmuan sangat berkesan dengan disampaikan melalui kata-kata indah dan berirama.

Oleh yang demikian adalah sukar untuk ditentukan bahawa sama ada ucapan-ucapan 'isyk dibuat secara sengaja atau pun secara bersahaja, sama ada luahan untuk diri sendiri atau sebagai renungan oleh orang lain. Apa yang dapat ditanggapi ialah, ucapan dan kata-kata tersebut adalah cetusan rindu dan resah yang terbit dari gejolak cinta yang tidak dapat ditahan-tahan. Namun yang jelas, Hamzah Fansuri telah meletakkan pencapaian cintanya di suatu puncak yang tidak tergapai oleh insan biasa seperti kita yang sudah pastinya terserlah lewat penguasaan lambang bahasanya.

Utusan Malaysia Online

Tiada ulasan: