PENGUMUMAN:

INGIN MENYERTAI IPS?
Sila hubungi Ketua Dua (0168351013), Puan Jaliha Jaman (0198116672) atau Setiausaha Satu (Mohd Nurazwan 0198695012)

***
24 Mac 2015
- ulangtahun IPS ke-25. Apakah sumbangan anda kepadanya sehingga ke usinya kini? Mari fikirkan untuk 25 tahun akan datang?


***
Ikatan Penulis Sabah telah diperakukan sebagai penerbit buku daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Para penulis di Sabah khasnya ahli-ahli IPS yang berhasrat menerbitkan buku boleh mengemukakan nombor ISBN buku berkaitan kepada urus setia IPS. Bagi ahli tiada sebarang bayaran dikenakan. Maklumat lanjut berhubung dengan perkara ini boleh menghubung kami (016 8120664) - Ketua Satu

***
SALAM WASATIYYAH!

SALAM ULANGTAHUN KE-25 IPS

SALAM JUBLI PERAK!19 Jun 2013

Membaca atau menikmati karya sastera?


OLEH DR AMINUDIN MANSOR
(amimasra@gmail.com)

 
 
SECARA umumnya, membaca dan menikmati hasil karya adalah berbeza. Membaca secara biasa ialah memerhati isi sesuatu yang tertulis memahamkan makna kandungannya. Sementara menikmati hasil karya ialah membaca secara memahamkan makna dengan penuh perasaan dan membuat kesimpulan tentang isi karya yang dibaca.

Lantaran itu, pembaca biasa hanya membaca karya sastera seperti cerpen, novel dan puisi secara sambil lalu dan sedikit tercuit perasaan seperti sedih, gembira dan sebagainya. Manakala membaca dengan menikmati hasil karya akan membaca berkali-kali dengan sepenuh jiwa, mempelajari dan meneladani apa yang tersurat dan tersirat dalam karya. Golongan kedua ini adalah pencinta sastera tulen.

Pandangan mengatakan membaca adalah seni, seperti halnya seni berfikir dan seni menulis. Seorang pembaca dan juga penikmat karya akan dapat merasakan seni sastera yang terpancar dalam sesebuah hasil karya. Membaca dengan berfikir menjadikan seseorang penikmat sastera yang tulen. Seperti kata Francis Bacon, membaca menjadikan seseorang berisi, berunding menjadikan dia siap, menulis menjadikan dia saksama.

Bahan karya sastera mencerminkan jiwa dan perasaan seseorang pengarang dalam apa juga keadaan. Karya sastera juga menjadi salah satu sumber rujukan penting bagi menyelami perasaan rakyat dalam sesebuah negara merdeka. Menghayati karya sastera adalah mendalami hati budi rakyat yang terpancar dalam karya tersebut.

Soalnya, adakah kita membaca atau membaca dengan menikmati karya sastera? Ramai dalam kalangan pelajar yang belajar di tingkatan satu hingga lima hanya membaca karya sastera secara biasa. Hanya sedikit yang membaca secara menikmati dengan mata hati dan akal budi karya sastera dalam Komponen Sastera (KOMSAS) yang diwajibkan kepada para pelajar.

Justeru, KOMSAS dalam pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai keterampilan dalam bahasa, dan menghargai serta menghayati hasil karya dengan sepenuhnya. Ia menjadi penyalur ilmu, penyebar fikiran dan gelojak perasaan sesuatu bangsa.
Bahan KOMSAS telah dijadikan sebagai komponen wajib dalam mata pelajaran Bahasa Melayu bagi menambahkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (P&P) bahasa Melayu. Ia mencakupi pendedahan dan apresiasi karya-karya sastera daripada pelbagai genre seperti puisi tradisional, puisi moden, drama, cerpen dan novel.

Melalui pendedahan ini pelajar dapat mengenal dan menikmati karya sastera hasil tulisan penulis-penulis di negara ini. Selain itu, karya tersebut juga dapat menjadi saluran bagi pelajar memahami budaya, cita rasa, keindahan seni, kehidupan sosial masyarakat di negara ini. Usaha ini adalah pembentukan individu yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Kehidupan

Penerapan elemen penting dalam karya akan menjadikan pelajar insan yang berfikir tentang kehidupan dan kebaikan. Seterusnya, karya sastera juga dapat membantu membentuk kehalusan budi pekerti, kecekapan berbahasa, ketabahan hati, keindahan seni, menegakkan kebenaran, menghargai kehidupan dan nilai kemanusiaan.

Karya sastera bukan hanya bahasa dan kata-kata, malah ia lebih daripada itu. Ia merangkumi budaya, adat resam dan kehidupan masyarakat secara keseluruhannya. Apabila membaca seseorang akan menikmati bahasa dan kata-kata yang disampaikan dengan berkesan dengan penuh keindahan seni.
Memetik kata-kata Aristotle, dari satu segi, seni menyempurnakan apa yang tidak boleh dijelaskan oleh alam semesta, di segi yang lain ia meniru alam semesta. Jelaslah seni itu soal penggambaran dan peniruan. Dalam karya sastera terdapat seni meniru atau menggambarkan kehidupan manusia, terutamanya perbuatan manusia.

Oleh itu, peranan dan tugas guru bahasa Melayu sangat penting dalam pembacaan hasil karya yang bermanfaat. Melalui pembacaan ke arah menikmati hasil karya yang penuh seni akan dapat mewujudkan pelajar yang meminati karya sastera, memahami nilai keindahan dalam sastera dan mendalami tujuan penulis menghasilkan sesebuah karya sastera.

Menanamkan minat dalam jiwa pelajar sebagai pencinta sastera tulen juga menjadi tugas guru khususnya guru bahasa Melayu. Lapangan sastera Melayu amat luas yang harus diteroka oleh generasi muda. Teks sastera cukup banyak dipasarkan untuk dinikmati.

Seperti kata Matthew Arnold, "Sastera adalah cermin kehidupan". Oleh itu, melalui pembacaan yang teliti, penuh rasa di jiwa penikmat karya sastera dapat mencedok ciri-ciri kehidupan yang baik digambarkan dalam watak dan perwatakan, latar masyarakat yang digambarkan.

Justeru, pengarang berusaha merakamkan seluruh hasil kerjanya bagi dihargai untuk tatapan dan bacaan masyarakat umum. Dalam karya sastera akan terdapat kesan dan warna yang pelbagai untuk dinikmati oleh generasi muda. Daripadanya terpancar pengalaman, pemikiran dan sikap pengarang.
Melalui pembacaan yang teliti akan dapat melihat sikap dan pemikiran pengarang, memahami seni, memasuki akal budi, mengikut jalur rasa dan perasaan serta rasa keindahan yang terdapat dalam sesebuah hasil karya sastera. Di hutan keindahan sastera dan belantara bahasa menghidangkan pelbagai takrif dan istilah menjurus ke arah cara berfikir.

Hasil karya sastera seperti cerpen, novel, puisi dan drama bukanlah sebagai alat penghibur pada waktu lapang. Malah ia lebih daripada itu, pembacaan karya sastera sewajarnya sebagai bahan penggayaan batin, dapat menajam fikiran, pembentuk akal budi dan meluaskan pengalaman hidup kepada pembaca. Melalui pembacaan dengan menikmati karya sastera akan membuka satu pengalaman baru meluaskan rasa seni yang mendalam tentang kehidupan.

Utusan Melayu 2011

09 Jun 2013

PEMAKLUMAN PERADUAN MENGARANG PUISI


PERADUAN MENGARANG PUISI RAMADAN 1434 HIJRAH
Anjuran Ikatan Penulis Sabah
LATAR BELAKANG

Peraduan Mengarang Puisi Ramadan (dulu Sayembara menulis puisi Ramadan) merupakan aktiviti tahunan dianjurkan oleh IKATAN PENULIS SABAH (IPS) sejak tahun 1997. Aktiviti ini telah menarik minat ramai khususnya para penulis dan penyair seluruh negeri Sabah menyertai sayembara ini dan menghasilkan puisi-puisi bermutu yang bertemakan bulan Ramadan itu.

 
OBJEKTIF

• Menyemarak serta mengimarahkan bulan Ramadan.
• Memupuk dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kesusasteraan khususnya puisi.
• Mengembangkan dan meningkatkan bakat dan minat penulisan puisi berunsur Islam dalam kalangan penulis.
• Untuk mendapatkan puisi-puisi berunsur Islam yang bermutu dihasilkan oleh
para penulis beragama Islam.

KETERANGAN

• Peraduan ini terbuka kepada penulis Malaysia.
• Puisi penyertaan hendaklah karya asli, bukan terjemahan, saduran atau apa
sahaja pengertian yang menyebabkan puisi itu menjadi tidak asli.
• Puisi mestilah bertemakan ketuhanan dan kerohanian berunsur Islam.
Keutamaan hendaklah diberi terhadap peristiwa-peristiwa penting dan
pengajaran yang berlaku di bulan Ramadan.
• Panjang puisi tidak terhad.
• Puisi-puisi penyertaan mestilah ditaip langkau dua baris pada sebelah muka
surat sahaja dan dan tanpa meletakkan nama penulis di dalam teks puisi yang
dihantar.
• Hakcipta terhadap puisi dipegang oleh penulis tetapi pihak penganjur berhak
menerbitkan puisi-puisi yang menang.
• Setiap penulis dikehendaki mengemukakan 2 buah puisi bagi satu penyertaan.
Tiada yuran penyertaan dikenakan.
• Penganjur tidak bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kerosakan puisi
penyertaan yang dikirimkan melalui pos. Untuk memudahkan hantaran,
kiriman menerusi e-mel boleh dipertimbangkan dengan mengemukakan
bersama borang penyertaan yang boleh dipohon daripada pihak penganjur.
• Sayembara ini akan dihakimi oleh panel hakim yang dilantik oleh penganjur.
Keputusan panel hakim adalah muktamad.
• Hadiah wang tunai RM250.00 setiap satu disediakan untuk 10 buah puisi
terbagus.
• Semua penyertaan hendaklah sampai sebelum atau pada 6 September 2013.
• Pengumuman pemenang peraduan akan diumumkan pada hari Isnin, 30
September 2013.
• Borang-borang penyertaan boleh diperolehi dengan menghubungi urus setia
melalui alamat berikut:

Urus Setia,
Sayembara Puisi Ramadan 1434 Hijrah,
Ikatan Penulis Sabah,
Peti Surat 10931,
88400 Kota Kinabalu.

Atau e-melkan kepada: ipenulissabah@yahoo.com
Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Ketua Penerangan (Azridah PS Abadi)
Setiausaha ( Mohd Nurazwan Agustine)

No.Faks:
088-488566

Emel: ipenulissabah@yahoo.com
Laman Web: http://ikatan-penulis-sabah2u.blogspot.com/


Nota: Ahli Jawatankuasa Tertinggi IPS dan Ahli Jawatankuasa Penganjur
dikecualikan menyertai peraduan ini. Harap maklum.


08 Jun 2013

Sederhana itu senjata yang indah


 
NAFSU manusia umpama air yang tidak pernah berhenti untuk terus  mengalir. Selama masih ada celah, di situlah air mengalir. Bezanya dengan air yang mengalir ke tempat lebih rendah, nafsu terus mengalir ke arah sebaliknya.

Manusia boleh dianggap sebagai makhluk yang jarang berasa puas. Selalu sahaja hujung dari sebuah pencariannya akan bertemu pada satu titik: kurang. Keadaan itu persis seperti orang yang selalu mendongak ke atas. Dan lengah menatap ke arah bawah.

Itulah sebabnya mengapa orang tanpa sedar kehilangan daya peka. Kepekaannya dengan lingkungan sekitar menjadi tumpul. Bahkan mungkin, di tengah hiruk pikuknya mengejar yang atas, tanpa terasa kalau yang di bawah terinjak-injak. Jadi, pisau kepekaan bukan sekadar tumpul, bahkan berkarat sama sekali.

Orang menjadi tidak mampu menyelami apa yang terjadi di sekelilingnya. Sulit merasakan kalau di saat kita terlelap dalam keadaan kenyang, sejumlah jiran tetangga  terus terjaga kerana menahan perut yang lapar. Sulit menangkap keinginan anak-anak jiran untuk tetap bersekolah, ketika sebahagian kita tengah sibuk mencari sekolah terbaik buat anak-anak, berapa pun mahalnya.

Ketidakpekaan itu akhirnya menggiring diri untuk tidak ambil peduli. Kesederhanaan menjadi barang langka. Ada semangat tampil serba mewah. Ada bahasa yang sedang diungkapkan, “Saya memang berbeza dengan anda!”

Ketika terjadi proses melengkapi keperluan asas seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan mungkin hal-hal lain seperti alat komunikasi; ada pergeseran yang nyaris tanpa terasa. Sebuah pergeseran dari nilai fungsi kepada nilai peraga.

Pemenuhan keperluan-keperluan asas itu tidak lagi menimbang sekadar fungsi, tapi lebih kepada peraga. Ada sesuatu yang sedang dikejar dari proses pemenuhan itu: trend dan peraga. Biasanya, nilai peraga jauh lebih mahal dari nilai fungsi. Bahkan, berkali-kali ganda.

Di sisi lain, ada semacam ketergantungan dengan penampilan model yang tentu saja datang dari negeri pedagang budaya. Mereka begitu pintar mengemas barang dagangan dalam bentuk yang sangat menarik.

Mungkinkah perilaku pelanggan seperti itu hinggap dalam diri umat Islam? Masalahnya memang bukan sekadar Muslim atau bukan. Tapi sejauh mana umat Islam memahami nilai budaya Islam. Dan membumikannya dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Mereka yang tidak memahami Islam biasanya memang tidak peduli dengan urusan orang lain. Walaupun itu satu keyakinan. Tidak ada ajaran yang menyentuh hati mereka untuk mahu memperhatikan nasib saudaranya. Hidup bagi mereka adalah diri mereka sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain.

Sementara Islam, sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Bahkan nilainya disamai dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari Muslim)

Selain tumpulnya kepekaan dan kongkongan trend budaya orang lain, ada sebab lain yang membuat orang menjauhi hidup secara sederhana. Apa yang disebut 'imperiority', atau merasa rendah di hadapan orang lain. Rasa rendah diri itu memompa segala daya yang dimiliki untuk tampil melebihi orang yang dianggap lebih. Paling tidak, ada kepuasan diri jika tampilan bisa dianggap lebih.

Penyakit seperti itu biasa hinggap di negeri-negeri jajahan. Mereka biasa hidup susah. Sementara para penjajah hidup mewah. Ketika kesempatan hidup mewah terbuka lebar, sifat rendah diri berubah menjadi jiwa eksploitasi. Apa pun yang bisa diraih, diambil sebanyak-banyaknya demi kepuasan tampil yang berlebihan.

Hal itulah yang diwaspadai Khalifah Umar bin al-Khatab ketika mengawasi para gabernurnya. Ia khuatir, di saat kesempatan terbuka lebar, para gabernur hilang  pertimbangan dan kesedaran. Umar pernah menghukum Amru bin Ash, gabernur Mesir ketika itu yang berbuat sewenag-wenang terhadap seorang rakyatnya yang miskin.

Seorang gabernur yang bertugas di Hamash, Abdullah bin Qathin pernah dilucuti pakaiannya oleh Umar. Khalifah menyuruh menggantinya dengan baju gembala. Bukan itu saja, si gabernur diminta menjadi penggembala kambing sebenarnya untuk beberapa saat. Hal itu dilakukan Umar kerana gabernur membangun rumah mewah buat dirinya. “Aku tidak pernah menyuruhmu membangun rumah mewah!” ucap Umar begitu tegas.

Teladan lain pernah diperlihatkan sahabat Rasul yang bernama Mush’ab bin Umair. Pemuda kaya ini tiba-tiba berubah secara tiba-tiba ketika memeluk Islam. Ia yang dulu selalu tampil bergaya, serba mewah, menjadi pemuda sederhana yang hampir seratus peratus berbeza dengan sebelumnya. Bahkan Mush’ab rela meninggalkan segala kekayaannya demi menunaikan dakwah di Madinah.

Ada yang menarik dari seorang mantan duta besar Jerman untuk Al-Jazair. Beliau bernama Wilfred Hoffman. Setiapkali mengunjungi pesta dalam kalangan diplomat atau pejabat negara, isterinya selalu menjadi pusat perhatian.

Pasalnya, di acara-acara besar seperti itu, isterinya tidak pernah mengenakan busana dan perhiasan mewah. Sebuah kenyataan di luar kelaziman buat kalangan pembesar negara seperti Jerman. Bagaimana mungkin seorang duta besar negara kaya boleh tampil ala kadarnya. Padahal, isteri wakil dari negara miskin saja mampu tampil gemerlap.  Ternyata, Hoffman dan isterinya memang sengaja seperti itu. Ia lebih memilih hidup sederhana, ketimbang tampil mewah.

Orang yang terkenal juga sering melupai saat hidup sederhana. Saat terkenal dia lupa bahawa itu hanyalah sebahagain kecil anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Kadang hal ini menyebabkannya tamak dan rakus, enggan berasa puas dan sering mengelabui mata orang lain dengan kelebihan yang dia miliki.

Meraih segala kemampuan harta memang sulit. Tapi lebih sulit lagi mengendalikannya menjadi tampil secara sederhana. Kerana nafsu memang tidak pernah berhenti mengalir ke segala arah. Kesederhanaan itu senjata untuk berjaya. Bukan akur kepada keadaan tetapi inilah jalan yang indah bagi pembesar yang sabar.

02 Jun 2013

Nilai Nila Dalam Berpesan-pesan

 
SATU ketika dahulu saya teringat serbuk nila yang digunakan untuk membasuh pakaian berwarna putih agar kelihatan bersih. Emak saya selalu menggunakannya semasa membasuh baju sekolah kami. Jika disebut nila sudah pasti kita membayangkan warnanya. Biru dan cantik. Namun dalam nila juga boleh memberikan makna yang rencam dan pelbagai. Hinggakan dalam peribahasa Melayu ada disebut 'kerana nila setitik rosak susu sebelanga'. Analogi ini membawa maksud yang kurang bagus dalam kehidupan kita kerana sedikit kesilapan. Namun nilai nila juga memberikan keutuhan yang tersendiri yakni menceriakan mata memandang pada busana, misalnya.

Ujaran nilai terhadap nila tidak berhenti di situ tetapi sebagai insan yang siuman, setiap sesuatu itu mempunyai maksud baik dan tidak baik. Ini imbangan kehidupan. Satu memberi kejujuran, yang lainnya pula mencemarkan keperibadian. Samalah apabila kita berkata tentang satu nilai baik, ia memungkinkan mewujudkan natijah yang saling bertentangan. Saat kita berpesan ke arah kebaikan, pesan itu bukan satu lesen yang mustajab dan mujarab. Kerana itulah, mengapa dunia tidak pernah harmoni daripada pertelingkahan. Manusia tidak pernah mahu menerima waima pesan atau sesuatu pandangan yang munasabah untuk kebaikan.

Orang yang lalai harus diingatkan. Orang yang lalai wajar diberikan nasihat dan pandangan. Jika tidak dia akan lali. Orang yang begitu takjub dengan budaya lalai akan menjadi lali dan tidak peduli orang lain. Tentang orang lain, kepeduliannya perlu bersebab. Apabila merasakan keutuhan diri, kejayaan, kemewahan telah menguasai, nilai peduli menjadi isu yang remeh. Memang bukan kerja mudah. Begitu rumit juga ketika menilakan pakaian, kerana ia memerlukan cara yang betul. Jika tidak pakaian akan berbintik-bintik kerana serbuk seharusnya ditapis terlebih awal. Namun soal pesan-memesan atau memberi ingat harus berlangsung waima ia begitu rumit dilakukan, waima tanpa mengira ia diterima atau sebaliknya. Inilah nilai tanggungjawab. Inilah nilai kepedulian seperti nila yang turut memberikan warna yang membahagiakan.

Dalam pesanan biasanya ada mesej penting yang ingin disampaikan. Tetapi nanti dahulu. Gunakan mata hati dan lihat apa lagi yang ada dibalik pesanan. Bila kita berpesan, kita mahukan kebaikan tehadap orang yang dipesan. Bila kita berpesan kita mahu memberi peringatan kepada orang yang dipesan. Dalam perbuatan berpesan, ada kelibat kasih sayang. Dalam berpesan, ada unsur memberi perhatian. Berpesan bukan sekadar melantun perkataan tetapi menyampaikan hikmah dengan penuh hemah.

Pesan menyebabkan seseorang individu menyambung perjuangan. Dengan berpesan, ilmu diturunkan. Dengan berpesan, hakikat hidup dijelaskan. Dengan berpesan, tautan hati antara insan terus berkekalan.

Sebagai seorang individu yang hebat, sifat kehebatan itu tidak seharusnya berpusat pada dirinya sahaja. Demi kepentingan suatu misi, dia perlu menghebatkan orang lain. Maka sifirnya orang hebat akan dikelilingi orang–orang yang hebat. Hanya dengan itu, misi dan syiar ilmu itu akan kekal hebat. Caranya? Mereka selalu berpesan–pesan.

Lembaran sirah menggambarkan peristiwa yang sama. Pesanan Rasullulah menghebatkan para sahabat. Hebatnya Rasulullah bukan seorang. Baginda dikelilingi pemuda–pemuda terhebat pada zamannya. Hebat Rasulullah mengalir dalam gagahnya Saidina Umar Al-khattab, petahnya Syaidina Jaafar, uggulnya Ilmu Syaidina Ali dan ribuan lagi para sahabat yang menjunjung syiar Islam. Saban hari Rasulullah berpesan, setiap hadis yang ditinggalkan Rasulullah juga merupakan pesanan yang kekal sepanjang zaman. Jika pesanan itu simbol kasih sayang, maka cuba bayangkan betapa sayangnya Rasulullah kepada ummatnya . Hidupnya penuh dengan pesanan.

Jikalau contoh–contoh di atas masih gagal lagi mewajahkan perkaitan pesanan dalam pembangunan masyarakat dan insan maka pejamkan mata; bayangkan sahaja wajah mulus ibu anda. Setiap ayun dan alunan peribadinya adalah lambang kasih sayang beliau kepada anda. Adakala sayangnya melibatkan elemen kesakitan melalui cubitan dan tamparan. Adakala sayangnya membelai–belai hati melali pujian dan hadiah. Setelah hati dibelai-belai, kadangkala dilambung-lambung dengan leteran dan sindiran. Tatkala anda mula melangkah keluar dari rumah untuk ke menara gading, si ibu akan menyimpulkan kesemua lambungan, cubitan dan leteran tadi dalam bentuk sepatah dua ayat yang cukup bermakna sebagai tanda kasih sayang seorang ibu.

Itulah kata–kata yang anda akan terlepas pandang pada mulanya, tetapi bila tiba detik waktunya, kata–kata itu akan datang tanpa dipaksa. Lalu anda akan berkata, “Oh iya, mak pernah pesan dulu ni!…”

Akhirnya dengan berpesan, anda akan jadi orang yang hebat. Dengan berpesan, anda akan menghayati erti kasih sayang. Dengan berpesan, anda akan menjadi penyambung legasi perjuangan. Sampaikan pesanan yang baik dan ambillah pesanan yang baik. Sebaik-baik pesanan adalah Al-quran dan sunnah.

Masih tidak mengerti? Nyanyikan lagu raihan bertajuk ‘Demi Masa’ berulang kali. "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling berpesan (menasihati) untuk kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran." [Al-Asr (103): 1-3]. Seterusnya bertanyalah juga mengapa warna nila biru tetapi memberi nilai baru kepada objek yang menutup aib badan manusia.

PUSTAKA IQBAL NAZIM