PENGUMUMAN:

INGIN MENYERTAI IPS?
Sila hubungi Ketua Dua (0168351013), Puan Jaliha Jaman (0198116672) atau Setiausaha Satu (Mohd Nurazwan 0198695012)

***
24 Mac 2015
- ulangtahun IPS ke-25. Apakah sumbangan anda kepadanya sehingga ke usinya kini? Mari fikirkan untuk 25 tahun akan datang?


***
Ikatan Penulis Sabah telah diperakukan sebagai penerbit buku daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Para penulis di Sabah khasnya ahli-ahli IPS yang berhasrat menerbitkan buku boleh mengemukakan nombor ISBN buku berkaitan kepada urus setia IPS. Bagi ahli tiada sebarang bayaran dikenakan. Maklumat lanjut berhubung dengan perkara ini boleh menghubung kami (016 8120664) - Ketua Satu

***
SALAM WASATIYYAH!

SALAM ULANGTAHUN KE-25 IPS

SALAM JUBLI PERAK!27 Februari 2015

Memilih Judul PuisiSEPOTONG kuih pun harus diberi nama malah bagi mengenal seorang saya misalnya, juga harus dimulai dengan sebuah nama. Demikianlah halnya puisi.  Puisi perlu ada nama sekaligus perlu punya judul.

Langkah pertama dalam memahami puisi sebenarnya melalui judulnya. Judul merupakan sebuah lubang kunci. Melalui lubang kunci itu kita dapat menerawang ke dalam ceruk rantau puisi. Judul juga biasanya menggambarkan keseluruhan makna atau identiti terhadap sebuah puisi.

Bagi beberapa penyair menentukan judul seringkali menjadi hal yang paling sulit. Namun, hal yang sebaliknya dialami beberapa penyair yang lain. Tak jarang juga beberapa penyair memilih untuk tidak menjuduli puisinya kerana mungkin dirasanya tak ada judul yang cukup mewakili puisinya itu.

Ada yang mengambil  sebahagian baris pertama atau terakhir menjadi judul puisi. Ada yang memberi judul yang sama sekali tak terasa kaitannya dengan puisi. Ada pula penyair yang menjuduli karyanya dengan latar tempat mahupun waktu saat puisi itu ditulis. Ada penyair yang menuliskan judul terlebih dahulu sebagai titik berangkat puisinya. Ada yang mencari judul sebagai langkah akhir.

Bagaimanapun, judul puisi yang baik haruslah memiliki daya pikat tersendiri yang memancing, merangsang, mengajak, sekaligus menghantarkan pembaca kepada suatu ruang dalam sebuah puisi. Tidak semua puisi memerlukan judul, memang. Tetapi judul yang provokatif mungkin mampu menambah jumlah pembaca karya sastera.

Tidak ada peraturan untuk menyebabkan sebuah puisi terhasil lengkap dengan judulnya.Tetapi, membaca puisi menjadi semakin asyik jika kita menemukan sebuah puisi berjudul unik dan kandungan puisinya juga menarik. Kita boleh memata rantaikan antara judul dan isi. Kita malah dapat menjangka-jangkakan maksud penyair daripada judulnya dulu, lalu mencari pengertian terhadap puisinya. Kita barangkali boleh menyimpulkan: oh ternyata judulnya tidak tepat kerana sama sekali tidak berhubungan dengan isi; atau kita juga boleh berkata:kalau judulnya bukan ini sudah pasti puisi ini tak bererti apa-apa. 

Tetapi, kalau kita memang punya alasan, dan tidak ada cara lain untuk mengelak alasan itu, maka  biarkan saja puisi anda tak berjudul. Atau ditulis tanda titik sederet (sebaiknya tidak melebihi tiga titik) dan sebut saja itu judul. Atau judulnya: Belum Dijuduli. Sekali lagi asalkan anda memang punya alasan untuk melakukan itu, maka lakukanlah. Orang akan tahu, itu bukan kerana ketidak mampuan anda membuat judul yang baik, dengan kata lain, itu juga bukan kerana ketidak mampuan anda merangkai puisi yang baik. 

Judul bagi puisi boleh juga diperlakukan persis judul dalam sebuah berita. Dalam jurnalistik, judul bukan sahaja membuat pembaca penasaran, tetapi juga mewakili isi beritanya. Tapi, untuk puisi?  Saya fikir ia sebagai suatu jalan terakhir lantaran buntu akal atau sirna kata. Sesungguhnya, pada judul itu, di situ juga ada kebetulan untuk jadi kreatif: seberapa berani kita mencipta judul yang unik untuk puisi itu.

Memang tak ada ketentuan dalam membuat judul. Neruda dalam buku 100 Soneta Cinta, memberi judul masing-masing sonetanya dengan urutan angka roman. Shakespeare juga. Memang begitukah? Tidak juga. Jika orang kini mengutip satu dari rangkaian soneta itu, ada yang kemudian menyebut baris pertama seperti menyebut itu adalah judul puisinya. Anda harus selalu mentelaah karya-karya besar para penyair tersohor dunia dan tanah air. Pasti anda menemui langkah terarah untuk mengungguli judul bagi puisi-puisi anda.

15 Februari 2015

Impak sastera dalam karyaDI negara-negara maju sastera menjadi satu komponen penting untuk mengimbangi tuntutan fizikal dan nilai insan. Kehebatan dalam industri tidak meminggirkan kesusasteraan malah diperhebatkan kerana inilah faktor yang menyuntik pertimbangan kemanusiaan. Kesusasteraan tidak pernah tersisih sebagai kelas dua atau tiga kerana pembangunan fizikal semata-mata tidak mampu membangunkan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Lalu sastera mendapat tempat yang penting dalam laras pembangunan sesebuah masyarakat dan negara maju.

Sasterawan atau penulis yang baik adalah pemikir. Daripada golongan ini masyarakat boleh menumpang bahtera untuk menyeberangi lautan fikir yang luas terbentang tidak bersempadan. Pada masa sama sasterawan membentuk pola pemikiran ke arah pembangunan bukannya pemusnahan. Setitis tinta pena sasterawan mampu mengubah segugus tanggapan terhadap sesuatu. Dari sinilah timbulnya mata pena lebih tajam daripada mata pedang dengan syarat berani dan bijaksana menggunakan pena untuk tujuan yang membina.

Sesiapa juga termasuk pihak berwajib tidak boleh terlepas pandang terhadap peri pentingnya golongan sasterawan ketika menggubal sesuatu dasar yang menyentuh kepentingan rakyat. Sasterawan lebih memahami denyut nadi dan getar jiwa berbanding para birokrat yang ada kala kontang rasa manusianya. Hasil penulisan yang tinggi falsafahnya tidak akan lupus ditelan zaman malah terus dijadikan cermin untuk menyingkap kehebatan silam seterusnya dijadikan penyuluh masa depan. 

Sebab itu peranan penulis berlaku sepanjang zaman. Saya pernah mengemukakan pertanyaan yang nakal, apakah penulis buat andainya tidak ada sebarang peraduan atau sayembara penulisan. Ikatan yang boleh disimpul dalam isu ini ialah penulis lahir bukan bersebabkan ada atau tidaknya sebarang insentif seperti peraduan atau sayembara, kerana penulis adalah pencetus idea dan tanggungjawabnya sebagai arkitek pembangunan minda manusia.

Ada tiga hal yang setidaknya mempengaruhi perkembangan peribadi seseorang. Tiga hal itu berupa bakat, lingkungan, dan buku yang dibaca. Bakat mengarah kepada suatu pembawaan sejak lahir. Sedangkan lingkungan merupakan tindakbalas dalam merangsang bakat sebagai kesempurnaan kewujudan. Sementara buku adalah ruang khidmat untuk menandaskan idea dan gagasan-gagasan yang menawarkan ruang inspirasi.

Salah satu bakat yang dimiliki oleh seseorang iaitu kemampuan untuk berbahasa. Secara normal, semua orang yang dilahirkan ke dunia, kemampuan berbahasa menjadi bekal pokoknya. Hal itu menjadi saranan dalam mengembangkan potensi keperibadiannya yang lain. Tinggal di mana orang tersebut berada, maka bahasa yang terbentuk adalah sesuai dengan lingkungannya.

Sementara yang berkait dengan bahasa dan merupakan sebahagian bentuk daripada pengembangan kemampuan berbahasa adalah sastera. Dalam mencipta karya sastera konstruksi bahasa tidak akan terlepas daripadanya. Bahasa sastera merupakan bahasa pengembangan peribadi manusia yang mengarah kepada nilai estetika. Bahasa ini pada dasarnya dibentuk sama dengan bahasa-bahasa pada umumnya, iaitu melalui proses interaksi dengan lingkungan yang bertumpu pada pembawaan masing-masing.

Seseorang menuturkan bahasa disebabkan oleh adanya wacana lingkungan, baik lingkungan fizik mahupun psikik. Lingkungan itulah yang menjadi media pemicu akan hadirnya ujaran bahasa termasuk sastera. Orang tersebut bermaksud ingin menyampaikan pesan tertentu atas fenomena yang telah diperolehinya. Oleh sebab itulah, estetika bahasa dalam sastera merujuk pada dua hal iaitu estetika struktural dan estetika semiotik. Estetika struktural (khasnya puisi) diwakili dengan adanya perwujudan nilai puitis yang berhubungan dengan diksi, rima, irama, aliterasi, asonansi, permajasan, enjambemen dan tipografi. Estetika semiotik pula berorientasikan pada makna dan nilai-nilai yang hendak disampaikan pengarang melalui karya sastera yang membekasinya.

Untuk mencapai kedua estetika tersebut, seorang pengarang tidaklah serta merta atau secara spontan menggenggamnya. Seorang pengarang harus menempuh proses tertentu dalam menggauli dan mengintimi sastera. Proses tersebut dapat ditempuh dengan dua jalan, iaitu menghujani fikiran dengan bacaan-bacaan dan bertukar fikiran atau bertukar pengalaman dengan rakan yang sama-sama berkecimpung dengan sastera. Kedua hal itu tentunya tidak terlepas dari faktor lingkungan juga. Sebab fenomena lingkunganlah yang mengilhami akan hadirnya sebuah karya dari peribadi seseorang.

Kedua-dua estetika di atas pada gilirannya akan menjelma sebagai suatu kekuatan yang sungguh luar biasa dalam karya sastera. Dapat dikatakan bahawa dua hal itu seiring sejalan. Yang satu sebagai jasad dan yang lainnya sebagai roh. Jasad tanpa roh maka tak ada kehidupan. Roh tanpa jasad maka tidak tampak jejak keberadaannya.

Karya sastera adalah karya seni yang berbicara tentang masalah hidup dan kehidupan, tentang manusia dan kemanusiaan yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya (Esten, 1980). Seirama dengan itu (Rusyana, 1982) menyatakan, "Sastera adalah hasil kegiatan kreatif manusia dalam pengungkapan penghayatannya tentang hidup dan kehidupan, tentang manusia dan kemanusiaan yang menggunakan bahasa." Daripada kedua-dua pendapat itu dapat ditarik pengertian bahawa karya sastera adalah karya seni, yang menggunakan alat ungkap bahasa sebagai alat penyampainya, yang esensinya adalah tentang hidup dan kehidupan, manusia dan kemanusiaan. Daripada simpulan itu kemudian dapat dimunculkan pertanyaan, "Apakah seseorang perlu belajar sastera?" Jika ya, apa hasil akhir yang diharapkan daripada pembelajaran itu? Bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan? Logikanya pembelajaran sastera memang tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran bahasa. Namun, pembelajaran sastera tidaklah dapat disamakan dengan pembelajaran bahasa. Perbezaan hakiki keduanya terletak pada tujuan akhirnya.

Kembali kepada isu pokok untuk membentuk sastera yang mantap kita harus memberi tumpuan kepada aktiviti menulis. Seperti kata Nisah Haron, menulis itu suatu kerja serius. Bukan sekadar melakar kata, menyusun ayat dan berbahasa puitis. Menulis ialah cara seseorang itu berfikir. Menulis karya kreatif pula bukan sekadar mengadun emosi dan menyatukan manusia dengan peristiwa. Ya, menulis itu penuh dengan tanggungjawab kerana sebuah karya itu bukan tempat melampiaskan luahan hati dan perasaan. Penulis juga bukan sekadar menyampaikan cerita tetapi juga mendidik pembaca. Jika sekadar hendak menyampaikan cerita, karya akan kurang bertenaga. Mungkin hanya sedap dibaca, tetapi kurang mengesankan. Mungkin hanya sesuai untuk dibaca santai tetapi mudah dilupakan. Tidak meninggalkan apa-apa bekas kepada pembaca, sama ada kepada minda atau jiwa. Tidak menambah ilmu dan hikmah kepada pembaca.

Mungkin ada segelintir pengarang yang bangga kerana telah menghasilkan sejumlah buku sepanjang penglibatannya dalam dunia penulisan tetapi apakah karya-karya itu telah memberikan kesan atau sesuatu perubahan yang ketara dalam kehidupan pembacanya? Maka meletakkan sastera tidak cukup berpolakan hanya kepada penobatan seseorang pengarang atau kepada sebuah karya yang luar biasa tanpa dibuktikan oleh kehebatan peristiwa atau impak yang menyatu. Akhirnya kita ingin mengatakan bahawa sastera perlu bangun secara semula jadi apabila masyarakat yang membicarakan sesuatu isu itu mampu menekuni pengajaran daripadanya secara luar biasa.

Pustaka Iqbal Nazim

03 Februari 2015

Puisi: kesejagatan ilham, pemurnian fikiran
PUISI merupakan karya seni yang berupaya berdiri teguh secara mandiri tanpa perlu berkhidmat untuk atau kepada sesiapa. Puisi tidak wajar dizahirkan untuk tujuan lain selain untuk berpuisi. Ia tidak harus dinilai oleh prinsip retorik moral, mahupun disukat dengan berjana politik ataupun sebarang piawaian yang bukan estetika. Namun begitu, tidak bermakna puisi itu anarkis kerana sebagai karya seni yang tulen, ia mengandungi unsur-unsur pendidikan yang mempengaruhi pembentukan masyarakat dan budaya masa hadapan. Bukankah 'sastera' cermin masyarakat?

Penulis dan ahli falsafah Jerman seperti Kant, Goethe dan Schiller, misalnya, sependapat bahawa karya seni haruslah mempunyai autonomi atau hak sendiri ke atas hasil ciptaan berbentuk seni. Idea seni untuk seni begitu jelas dalam perbincangan Victor Hugo dalam bahagian prakata Cromwell (1827) dan Hernani (1830). Bagaimana pun, beliau sama sekali tidak menolak persoalan moral meskipun tidak semestinya menjadi asas untuk diberikan fokus puitik.

Puisi merupakan santapan jiwa dan halwa raga kepada sesebuah masyarakat yang bertamadun. Legasi puisi dalam membina jati diri bangsa-bangsa teragung telah sekian lama diperikan dalam lembaran-lembaran sejarah dunia.

Ironinya, peranan puisi di negara kita pada dekad-dekad ini dianggap tidak lagi relevan oleh sesetengah pihak. Apatah lagi bidang sastera sudah lama dipinggirkan demi mengejar janji-janji alaf. Generasi hari ini tidak lagi memandang aliran sastera, apatah lagi bidang puisi, sebagai salah satu tonggak moral dan teras jati diri sebuah masa depan yang bermaruah. Jika ada sekali pun hanyalah dalam kelompok yang amat rendah. Memang betul, setiap tahun puluhan buku puisi diterbitkan dan setiap minggu di media masa serta setiap detik di media sosial puisi-puisi diperlihatkan, berapa ramai pula orang yang mengambil berat terhadapnya.

Tegasnya, aliran sastera hari ini tidak lagi berupaya menjadi gerbang impian yang menjanjikan harta dan laba untuk kesejahteraan masa hadapan bagi generasi muda. Ditambah pula dengan sikap kebanyakan orang yang gemar mengejar sesuatu yang baru dan mencicirkan apa yang dikendong sekian lama. Walhal, bukan itu gagasan dan aspirasi negara.

Anehnya, dalam seluruh kegawatan masa hadapan buana puisi negara yang tidak ketentuan ini, sesetengah penggiat puisi kita masih leka berpolemik sesama sendiri. Sesetengahnya lebih gemar membentuk kelas atau kelompok tertentu dalam menilai mutu seni sesebuah karya puisi. Tidak kurang pula yang menyokong usaha pengelasan sebegini demi menjayakan agenda peribadi untuk mengangkat hasil karya sendiri.

Jangan terkejut jika dikatakan bahawa puisi hari ini terbahagi kepada kelas-kelas tertentu. Ia bukanlah fenomena globalisasi mahupun glokalisasi - bahkan ekoran daripada sikap kita sendiri yang kurang ambil peduli.

Secara umumnya, masyarakat sudah arif dengan mutu dan nilai seni mahakarya-mahakarya agung puisi-puisi garapan para Sasterawan Negara. Meskipun tidak akrab, tetapi kebanyakan daripada kita sudah biasa. Justeru, mercu pencapaian mereka tidak perlu dikupas bicara dan diragu sangsikan lagi. Atas akauntabiliti seni, mereka berkarya untuk masyarakatnya.

Malangnya, dalam usaha kita mengiktiraf mercu-mercu yang terbina itu, kita diajak pula menolak jerih usaha para pemuisi lain yang juga membina mercu-mercu karya mereka dengan hala cara yang sedikit berbeza. Mereka memilih untuk menzahirkan makna karya secara terang-terangan.

Puisi yang mudah difahami sebegini dengan pantas dilabelkan oleh para sarjana sastera sebagai prosa puitis atau puisi prosaik yang rendah mutu seni ciptaannya. Manakala bagi mereka yang mengambil pendekatan untuk keluar daripada klise dan retorik puisi dengan tidak menzahirkan makna karya mereka pula akan dilabelkan sebagai `puisi atau sajak kabur'. Kedua-dua kategori ini dilabelkan berada pada kelas yang sama oleh sekelompok penilai kesusasteraan puisi Melayu. Di Sabah hal ini belum melalui kajian yang terperinci.

Buana puisi Melayu sudah sekian lama berpolemik antara seni untuk seni atau seni untuk masyarakat. Mutu dan nilai seni yang dipiawaikan kepada kedua-dua kelas ini tidak perlulah dinyatakan lagi. Sudah terang lagi bersuluh.

Jesteru, industri cetakan buku-buku puisi harus diimbangi dengan aktiviti apresiasi dan bedah karya yang berterusan. Penyair juga harus menerbitkan karya sendiri bukan semata mengharapkan undangan atau usaha sama penerbitan anotologi. Bagi generasi penyair muda yang baru barangkali wajar tetapi kewajaran ini harus diberikan kesinambungan melalui projek buku. Pelestarian karya-karya mega yang bakal dimegahkan generasi akan datang bertitik tolak daripada sekarang. Karya yang megah mungkin sinonim dengan karya musiman yang sifatnya tidak abadi. Begitu karya-karya ini lahir dengan sengaja mengikut keperluan, penyairnya juga lahir mendadak. Apa yang diinginkan bukan nilai estetika tetapi mesej yang langsung membara semangat yang sementara juga bentuknya. Sudah pasti bukan puisi-puisi begini yang diperlukan sebagai benteng jati diri penyair dan puisi-puisi Melayu.

Para penggiat puisi harus terus menyatakan pilihan mereka dalam berkarya. Barangkali saat anda begitu ghairah menulis kerana menyertai operasi perbukuan, soalnya, apakah kayu ukur yang telah dikenalpasti karya-karya yang dihasilkan itu menyatakan impak tertentu kepada masyarakat. Mungkin ia hanya ingin menyampaikan gagasan tertentu tetapi mengabaikan elemen keindahan. Pada masa yang sama atas keghairahan membukukan karya tetapi lupa sama ada keberadaan karya itu mampu dipertahankan untuk meletakkan kebitaraannya. Ke arah itu, sudah tentu keberanian untuk memperjuangkan masa hadapan genre puisi harus berpaksikan ilmu, kesejagatan ilham dan pemurnian fikiran.