PENGUMUMAN:

INGIN MENYERTAI IPS?
Sila hubungi Ketua Dua (0168351013), Puan Jaliha Jaman (0198116672) atau Setiausaha Satu (Mohd Nurazwan 0198695012)

***
24 Mac 2015
- ulangtahun IPS ke-25. Apakah sumbangan anda kepadanya sehingga ke usinya kini? Mari fikirkan untuk 25 tahun akan datang?


***
Ikatan Penulis Sabah telah diperakukan sebagai penerbit buku daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Para penulis di Sabah khasnya ahli-ahli IPS yang berhasrat menerbitkan buku boleh mengemukakan nombor ISBN buku berkaitan kepada urus setia IPS. Bagi ahli tiada sebarang bayaran dikenakan. Maklumat lanjut berhubung dengan perkara ini boleh menghubung kami (016 8120664) - Ketua Satu

***
SALAM WASATIYYAH!

SALAM ULANGTAHUN KE-25 IPS

SALAM JUBLI PERAK!19 Mac 2014

MENJILBAB CINTA: SATU KESAN SEKILASMENJILBAB  CINTA: SATU KESAN SEKILAS[1]
oleh
Prof Madya Ampuan Dr Haji Brahim
Ketua I ASTERAWANI
Brunei Darussalam.


ANTOLOGI puisi Menjilbab Cinta ini mengandongi 63 buah puisi oleh 29 orang penulis yang mewakili dua buah badan penulis iaiatu IPS dan ASTERAWANI. Ada yang menyamakan bahawa berkenalan dengan puisi mungkin sama  dengan berkenalan dengan seorang lelaki atau seorang wanita. Pada pandangan pertama, melihat wajahnya  akan muncul rasa  suka atau  tertarik yang  mendorong untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai dirinya  misalnya saja nama lelaki atau wanita itu dan seterusnya mengetahui budi pekertinya sehingga menimbulkan rasa cinta. Jika dikaitkan dengan  karya sastera,  wajah itu tentulah  bentuknya dan budi pekerti itu  adalah isinya.    Nah!, saya diberikan antologi Menjilbab Cinta pada 11  Febuari 2012 oleh Ketua II untuk persediaan membicarakannya di pertemuan ini.  Pertama-tama melihat antologi ini, saya  tertarik terhadap  judulnya dan  juga  gambar kulit luarannya iaitu masjid  Omar Ali Saifuddien yang berlatar belakangkan gunung Kinabalu.  Penyatuan kedua-dua objek ini memperlihatkan suasana yang amat menarik yang saya rasa mungkin lebih menarik daripada Taj Mahal sendiri sebagai bangunan yang melambangkan keagungan CInta.  Cinta adalah sesuatu kata yang luar biasa dan  universal.  Persoalan cinta bukanlah perkara baru,  ianya  sudah wujud dan akan terus menerus wujud dengan  masa dan watak yang berbeza, dan juga terus menerus  dibicarakan  dan disentiasa  segar.  Manusia terutama para penyair  sering mengungkapkan persoalan cinta  dalam karya mereka  dengan tujuan untuk berkongsi  kegembiraan, pengalaman,  idea  atau mengemukakan pandangan kritis terhadap perkara-perkara yang berlaku di sekitar persoalan cinta tersebut.

Judul antologi Menjilbab Cinta, adalah sesuai dengan tujuan penyelenggaraannya  sebagai “tanda penghargaan kunjungan Ikatan Penulis Sabah (IPS) ke ujana Asterawani Negara Brunei Darussalam” (Menjilbab Cinta, hlm.iii).  Antologi puisi yang terhasil dan disempenakan  dengan kunjungan IPS ke Asterawani,  yang   setentunya  akan  menjadi ristaan konkrit,  dan kunjugan itu sendiri akan dapat menjadi landasan  bagi kita   kenal mengenali antara satu sama lain, menjadi akan lebih akrab, dan akhirnya menimbulkan bibit-bibit cinta sebagai warga dunia penulisan dan  kepenyairan khususnya warga dunia dua buah persatuan penulis serumpun.  Sehubungan dengan penerbitan buku  ini,  saya memohon maaf kerana  tidak dapat menimbulkan atau mengilhamkan idea bagi menerbitkan sebuah antologi bersama sempena dengan lawatan Asterawani ke IPS pada kali pertama  ini.  Saya tidak semestinya menyalahkan waktu atau kesibukan. Bagaimanapun memandangkan lawatan seperti ini bukan berakhir, dan peneribtan bersama bukan sahaja semasa lawatan, maka untuk menyenangkan hati buat sementara, saya membisikkan kepada diri saya sendiri bahawa akan ada ruang dan peluang lagi  bagi Asterawani  mengwujudkan  berkerjasama, menerbitkan  antologi  puisi  seperti Menjilbab Cinta ini di masa akan datang.

Dalam  Prakata antologi puisi ini  mengatakan;
Menariknya penerbitan ini antaranya ialah para penyairnya terdiri daripada kalangan penerima-penerima SEA Write Award dan tokoh-tokoh penyair yang disegani daripada kedua-dua belah pihak.

Sesuai dengan judulnya, para penyair sentiasa menjaga keharmonian, persahabatan, kasih dan sayang melalui nilai cinta. Kita menjilbabkan cinta agar segala yang berhemah itu terpelihara dan terjamin keiklasan serta kedamaian di dalamnya Insya Allah.
                                                    (Menjilbab Cinta, hlm.i-ii)

Dalam petikan di atas memperlihatkan bahawa penilaian sesebuah karya tidak terlepas daripada dua hal penting iaitu pengarang dan karyanya. Walaupun  ada sarjana  mengatakan bahawa “pengarang sudah mati setelah terhasilnya karya”  tetapi lawan daripada pernyataan ini pula mengatakan;  “karya sastera bukan turun dari langit”. Oleh itu dalam memberi makna  karya tentu saja tidak menyingkirkan penulisnya. 
                 
Ada sedikit catatan latar belakang penyair di akhir antologi ini tetapi saya tidak ada banyak masa dan kesempatan untuk menelitinya, yang  mungkin boleh saja  menjejaskan  pemberian makna dalam ketaskerja ini. Bagaimanapun dengan merujuk kepada karya, memberikan  gambaran kepada saya bahawa penyair-penyair dalam antologi ini  sudah berpengalaman dan kreatif. Hal ini dapat dilihat daripada baris-baris puisi yang dihasilkan.

Sesuai dengannya bentuknya sebagai puisi moden, puisi-puisi yang dihasilkan adalah berberbentuk bebas.. Bentuknya yang sedemikian  memberikan kebebasan secukupnya untuk penyair  membina sebuah puisi dengan baris-baris dan rangkap-rangkap tertentu  yang secara tidak langsung  memperlihatkan pengalaman, pengetahuan  dan kekreativitiannya.  Misalnya saja puisi Menjilbab Cinta dan Memandang Melayu karya Hasyuda Abadi atau Istiqamah Cinta dan Mengakrab Cinta karya Azridah PS Abadi, yang  bukan lagi ditulis melalui baris-baris puisi tetapi sudah ditulis seperti prosa.  Di Brunei Darussalam,  Adi Rumi  telah mempergunakan sebaiknya bentuk bebas itu  dengan menciptakan tiga  puisi panjang berjudul Perintah Qanun Jenayah Syari’ah Neraca Allah (sehingga 118 halaman panjangnya),   Negara Zikir dan Melayu Islam Beraja Mahkota Negara yang panjangnya melebehi 70 halaman.    Selain itu ada juga penulis yang masih menyusun baris-baris puisinya seperti kebanyakan puisi moden yang lain tetapi hal ini bukan bermakna penulisnya  tidak inginkan perubahan bentuk. Malah menciptakan baris-baris puisi  samaada berbentuk moden atau tradisional   adalah hal yang sama sukarnya. Bagi saya, pengunaan dua bentuk tersebut adalah mengikut gerak hati dan keinginan penciptanya. Hal inilah  yang baik secara langsung atau tidak penulis menulis dengan  bentuk sedemikian yang juga disesuaikan dengan niat untuk memelihara kebiasan dan kelangsungan bentuk yang sedemikian serta pastinya disesuaikan pula dengan apa yang terbuku di hati penulisnya.

Aspek yang paling penting dalam apa juga genre karya sastera termasuk genre puisi adalah isinya yang mengandong tema dan persoalan yang ingin disampaikan oleh penyairnya.  Sesuai dengan tajuk antologi, antologi ini kebanyakannya megemukakan tema  cinta  dalam pengertian yang lebih luas.  Misalnya cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada negara, cinta kepada alam dan sebagainya.  Dalam mengemukakan tema  itu  ada yang menulisnya secara langsung dan ada pula yang menulisnya cara tidak langsung. Kedua-dua cara ini  ditandai oleh  bahasa, lambang dan teknik atau gaya penyampaian.  Puisi yang mengemukakan tema secara langsung akan lebih memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud, apa yang ingin disampaikan oleh  penyairnya.  Misalnya  Negara Zikir oleh Firdaus H.N, penyairnya membawakan tema cinta iaitu cinta kepada Alllah SWT dengan mengajak pembaca untuk berhijrah  ke  Negara Zikir iaitu sebuah kehidupan yang memandu manusia  ke jalan yang diredai Allah SWT. Penyair berharap semoga cita-cita untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara Zikir akan terlaksana.  Sementara puisi Menjilbab Cinta karya Hasyuda Abadi adalah antara puisi yang sempat memberikan sedikit tugas kepada pembaca untuk mengamati isi dan temanya dan seterusnya mengemukan tafiran yang pelbagai,  misalnya saja tema puisi  ini adalah keinginan penulis supaya  para penghuni dunia mempunyai rasa cinta dalam menjalani kehidupan di dunia ini  terutama cinta kepada perdamaian dan keharmonian. Dalam puisi ini, penulis menggunakan kata-kata atau lambang-lambang  seperti malam, bunga, rindu, sunyi, embun,  salju,  flora dan fauna,  irama muzik, geselan biola, dan mawar merah yang semua ini membantu dalam mentafsir apa yang diinginkan oleh penyair. 

Salah satu pengertian tema yang menarik bagi saya ialah sesuatu yang dibenci yang berlaku didalam masyarakat penyair yang bagi penyair hal tersebut seharusnya tidak berlaku. Misalnya dalam puisi  Monolog Bagi Lelaki Tua karya Clara Maroon,  penyairnya membenci  warga  tua atau  pemimpin  lama  yang tidak iklas.  Perasaan cinta, khidmat dan baktinya  hanya sekadar bagi kepentingan diri sendiri sahaja. Hal seperti ini tidak seharusnya berlaku.  Memandang Melayu karya Hasyuda Abadi, membenci keadaan hidup masyarakat Melayu masa kini yang sudah mengabur dengan sifat-sifat ramah dan  pemedulian.   Dendamku karya Kathrina Tati, membenci  kebiadapan sesuatu bangsa yang memperkosa damai dan menghancurkan harapan, ikatan kasih sayang serta menghancurkan kedaulatan negara.  Kehilangan Yang Abadi karya Lya Zam membenci  seseorang yang tidak bertanggunjawab yang hanya sering berkata nanti bagi  sebuah sepakatan atau janji yang diberikan.  Inikah Merdeka? karya Lya Zam membenci seseorang yang pendusta, yang hanya  pandai berkata-kata tetapi tidak dapat mengotakannya. Redup yang Hilang karya Mohd Norazwan,  membenci sikap ayah yang mengabaikan  anak kecil yang kehilangan ibu dan hdiup dalam kemiskinan.  Anak kecil terlalu kecil untuk menghadapi beban penderitaan hidup yang sedemkian.  Desa Sunyi Yang Bahaya karya Mabulmaddin Shaiddin membenci seseorang atau persatuan yang kelihatannya  baik tetapi sering  mempergunakan atau mengambil kesempatan dan  memperdayakan.  Dah Dapat Tak Dapat-Dapat karya  Mohd Paud Bebit membenci sifat manusia yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang didapat atau diperolehinya. Umat Islam karya Brahim A.H.T membenci umat Islam yang tidak bersatu, berpecah belah dan  menjalani kehidupan dengan membelakangkan al-Quran dan al-Hadith.  Pengukir Bintang karya Dino M.N membenci seseorang yang mendapat sesuatu atas usaha orang lain.  Bangau Oh Bangau karya Haji Hussain Abdul Rahman membenci sifat sesetengah orang yang salah menyalahkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Perang karya Hidop Zin membenci perang yang mengorbankan kemanusian dan mendatangkan kemusnahan.

Tafairan tema berdasarkan apa yang dibenci penyair dalam puisinya seperti yang diungkapkan di atas tentu sahaja tidak mutlak.  Setiap pembaca akan memberikan tafsiran yang berbeza dan ketidaksamaan penafsiran inilah sebenarnya yang menjadikan puisi tersebut mempunyai keindahan tema dalam salah satu pengertian tema yang diberikan itu tadi.  Seperti yang dibayangkan diawal pembicaraan ini, tema karya sastera khususnya puisi bukan sahaja mengenai hal yang dibenci, tema juga  boleh berupa pengkongsian pengalaman, pernyataan keindahan,  luahan  perasan yang berupa kecintaan, kekaguman dan kegembiraan, nasihat, pengajaran dan   sebagainya  misalnya    puisi  Demi Sebuah Ikatan karya Aiyn Sofia mengongsikan  pengalaman bersama tentang berkasih sayang dan berharap ikatan kasih dan persaudaran mereka akan terus subur dan terpelihara.  Istiqamah Cinta karya Azridah PS Abadi  menyatakan keinsafan seorang insan terhadap kebesaran Ilahi. Dalam menjalani kehidupan di dunianya ini,  ketenangan  hanya akan  diperolehi melalui usaha  dengan mendekatkan diri kepada Allah S.W.T.  Sultan Adil Laila Terbilang karya Lya Zam menyatakan rasa syukur atas kepimpinan Kebawah Duli yang adil dan mencintai rakyatnya.   Apakah Aku Sempat Mencicipi Kasihmu karya Clara Maroon mengkongsi pengalaman pahit apabila orang yang dikasihi membencinya dan berdoa semoga dia dapat  merasakan kembali kasih sayang yang selama ini diharapkannya. Musafir Cinta karya Firdaus H.N mengkongsi pengalaman atau perasaan  cintanya  dengan dua jiwa yang dua-duanya ingin dimiliki.  Kemerdekaan Bangsa karya HRJ menyatakan semangat patriotik bangsa dalam sebuah negara yang merdeka.  Penyair menyeru setiap warga akan terus sama-sama memikul tugas dan tanggungjawab demi kemajuan dan perpaduan bangsa dan negaranya yang sudah merdeka.   Makna Sebenar  karya Sosanjan A Khan mengonsi pengalaman dan keakraban dalam sebuah persahabatan dan ketika berpisah dapatlah dirasai kerinduan dan dimengerti nilai persahabatan yang terbina tersebut. Kembara Usia karya Ahmy mengonsi pengalaman hidupnya dari remaja sehinggalah keusia tua dan berjanji pada dirinya sendiri akan mempergunakan sisa-sisa hidupnya dengan baik. Ramadan Datang Lagi karya Mahmud Damit menyatakan tentang kedatangan bulan Ramadhan dengan menceritakan  keinginan dan doa di bulan tersebut  bagi kebaikan diri dan umat Islam di seluruh  dunia.

Keindahan sebuah puisi terletak pada temanya yang  disokong oleh bentuk dan bahasanya. Bentuk puisi yang indah mungkin sahaja kita boleh melihat  kembali kepada bentuk puisi tradisi kita orang Melayu yang paling agong iaitu Pantun  dan Syair. Kedua-dua genre puisi tradisi  ini adalah sukar untuk ditandingi dan sentiasa indah sepanjang zaman. Kesedarhanaan dan keseimbangan yang merupakan antara ukuran keindahan bagi sesebuah karya seni terdapat di dalam kedua-dua bentuk puisi tradisi tersebut.  Puisi moden adalah puisi bebas dan jika penyair ingin mengikut atau mengekalkan  bentuk puisi tradisi tersebut sering dikatakan orang bahwa puisinya bersifat konvensional. Apakah kita malu dengan anggapan konvensional tersebut. Bagi saya, penggunaan  bentuk puisi  tradisi dalam  menyampaikan  tema atau persaoalan  yang ingin disampaikan adalah suatu sikap positif yang ingin memelihara, mengukuh dan melestarikan bentuk puisi tradisional kita.  Saya tidak mengatakan bentuk puisi moden yang bebas itu tidak indah. Tetapi  sebilangan kecil penyair termasuk diri saya sendiri, dengan kebebasan tersebut kurang memerhatikan ciri-ciri keindahan bentuk  yang universal  bagi sesebuah puisi.  Bagaimanapun ada juga penyair yang menghasilkan puisi moden yang mengambil berat tentang keindahan bentuk ini sehingga bentuk puisi ciptaannya menunjang tema yang ingin disampaikannya. Contoh terbaik dalam hal ini adalah puisi  Aku karya Khairil Anwar, yang bentuknya sebagai pemberontakan kepada gaya penulisan Pujangga Baru yang tentunya juga pemberontakan kepada sikap  masyarakatnya pada masa itu sebagai tema utama puisinya.  

Hal yang berkaitan rapat dengan bentuk ialah  bahasa. Bahasa yang merupakan alat atau media penyampaian bagi sesebuah puisi, inilah yang membezakan antara genre puisi dengan genre karya sastera yang lain seperti cerpen, novel dan drama.  Bahasa yang indah juga dapat menimbulkan keindahan bentuk misalnya puisi Meniti Perjalanan Waktu karya Rohaidah Kinchai;

MENTITI PERJALANAN WAKTU

Kupandang langit subur-Mu
Penuh syahdu dan sayu
Debar menyentuh kalbu
Tangis rindu bersatu
Meniti perjalanan waktu
Menconggak baki usia
Mampukah masih sisa kudrat
Mengutip sejuta pahala
Merangkul nikmat syurgawi.

Dan beberapa petikan  rangkap puisi-puisi di bawah:

                 
Alum Azan subuh bergema menyusup ke atma rasa. Hijab menyentuh , lalu menyusup ke rimba ilusi yang membengit ingatan pada jalan pulang menyatu kebenaran. (Istiqamah Cinta karya Azridah PS Abadi, hlm.7)

Malam itu sebuah cinta telah kuberikan kepadamu, rindu, saat telah tiba menataapnya jangan berhenti merasai suatu jiwa telah mekar bukan sekuntum bunga bahkan sekuntum rashia yang maha wangi mengagungi sunyi (Menjilbab Cinta karya Hasyuda Abadi, hlm.13)

Telah lama redup itu pergi
Meninggalkan bau-bau gelisah
Untuk sebuah wajah yang kering dan kusam
Seperti taman ini
Kumbang menagih kemanisan
Pada kelopak bunga yang layu
Kehilangan yang harum
Lalu gugur membusuk sepi
             (Redup Yang Hilang, hlm.23)


Selain daripada gaya bahasa yang  puitis,  satu lagi ciri puisi yang penting adalah penggunaakn  lambang.     Malah ada yang menganggap ciri ini sebagai  penentu kepada kejayaan sesebuah puisi itu  sendiri dengan alasan penggunaan lambang dapat menimbulkan  kepelbagaian makna.  Lambang-lambang yang digunakan tentunya lambang-lambang universal yang selari penggunaannya sehingga dapat diseluki maknanya.  Misalnya puisi Daun Kering Terakhir karya Embi Estar yang menggunakan perlambangan daun dengan bahasa yang puitis;


DAUN KERING TERAKHIR

Kiranya luruhku berakhir di hujung senja
Jangan kau basahkan rerantingku
Dengan gerimis hujan dingin
Kerana tiada lagi puput mekar berkembang
Mengundang lebah menyeri sari
Tiada juga wangian harum
Mewarnai rerumput hijau
Untuk disematkan pada sebuah hati
Yang mendamparkan aku
Sehelai daun kering terakhir
Di atas kerikil yang meringsa.

Baawa senja itu
Adalah perjalanan yang sukar
Dihadapannya ada kelam malam
Yang tidak dimengerti
Oleh secebis hati yang resah.


Selain daun kering, senja, gerimis, hujan, puput mekar, dan malam adalah antara lambang yang digunakan dalam puisi di atas.  Jika pembaca dapat mentafsir puisi di atas (samaada terdapat persamaan tafsiran atau tidak) berdasarkan lambang-lambang yang digunakan maka puisi ini bolehlah dikatakan sebagai puisi yang telah berjaya menggunakan lambang-lambang yang universal sehingga dapat ditafsir maksudnya oleh pembaca. Mungkin sahaja terjadi tafsiran yang berlainan dan hal ini,  akan lebih menarik dan memberikan nilai kepada puisi tersebut. Jika pembaca tidak dapat mentafsir maknanya berdasarkan lambang-lambang yang digunakan tersebut, ia mungkin disebabkan  lambang-lambang yang digunakan bersifat personal atau lambang universal tetapi  diertikan secara personal oleh penulisnya.  Ketidak fahaman ini menjadikan puisi-puisi ciptaan mereka sukar untuk difahami dan dihayati,  atau apa yang disebut dalam tahun-tahun 60an dan 70an puisi-puisi tersebut sebagai sajak-sajak  kabur.

Selain daripada cinta, satu persamaan  atau kecendurungan bersama penulis dikedua-dua negara dalam antologi ini adalah mengenai usia tua iaitu membicarakan pengalaman dan harapan dalam menjalani hari-hari tua tersebut. Misalnya puisi Pesanan Angka Pada Usia karya Amir Sabri , Monolog Bagi Lelaki Tua karya Clara Maroon,  Kembara Usia karya  Ahmy, dan Meniti Perjalanan Waktu karya Rohaidah Kinchai. Hal ini memperlihatkan bahawa  penyair-penyair   di kedua-dua  buah persatuan penulis,  ada yang  sudah berumur. Malah  dalam realitinya,   ahli-ahli Asterawani sendiri adalah terdiri daripada orang yang sudah bersara. Dari sudut  penulisan, hal ini memberikan suatu kesan yang baik kerana penyair yang berusia tentunya banyak pengalaman dan pengetahunan yang berpontensi besar untuk menghasilkan karya agong,  tetapi dari sudut keahlian   persatuan penulis seperti ASTERAWANI hal ini memberi kesan yang tidak baik kerana persatuan akan ketiadaan generasi pelapis. Saya rasa permasalahan ini menarik untuk dikongsi bersama dalam mencari solusi atau strategi menanganinya.

Akhirnya,  sebagai kesimpulan daripada pembicaraan yang singkat ini, dapatlah dikatakan antologi Menjilbab Cinta  telah mengemukan tema  yang menarik yang pada dasarnya mengenai cinta, cinta kepada sesama manusia, diri sendiri dan Tuhan. Ianya juga mengemukakan tema yang berupa kritikan terhadap seseorang atau  masyarakat yang mempunyai sikap atau tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakatnya, yang bagi penulis hal tersebut seharusnya   tidak akan berlaku.  Selain itu,    kebanyakan puisi dalam antologi Menjilbab Cinta  ini juga ditulis dalam  bentuk dan bahasa yang menarik yang menimbulkan nilai-nilai keindahan.

Sebagai cadangan dalam pertemuan ini, diharap dalam masa yang terdekat kedua-dua buah persatuan penulis akan dapat menerbitkan lagi beberapa buah antologi bersama baik dalam genre puisi mahupun genre cepen atau drama pentas. Semoga hubungan dan kerjasama yang sudah terjalan akan bertambah kukuh dan kita akan dapat sama-sama menganjurkan beberapa kegiatan yang bersesuaian dimasa akan datang. Sekian. Terima kasih.


[1] Kertaskerja bagi Bicara Buku Menjilbab Cinta anjuran Ikatan Penulis Sabah (IPS) dengan kerjasama DBP Cawaangan Sabah, di Sudut Penulis DBP Cawangan Sabah pada 15 Febuari 2014.

Tiada ulasan: